Premio Especial del Jurado

"Café Sou"

Premios Tapas AC Samarita Solomillo con mouse de foie David Goçalves Fila Andaluces
Respostero: David Goçalves

Premio Bar Torrero

Premios Tapas AC Samarita Fusion de Borreta Daniel Perez Fila Mozarabes
Respostero: Daniel Pérez

Premio Bar Tropical

Premios Tapas AC Samarita Croquetes de Aladroc Ximo Bellvert Ester Sanjuan Fila Cordon
 Resposteros: Ximo Bellvert y Ester Sanjuan

Ir a..