Paraula alcoiana de hui REBECAR-SE

REBECAR-SE


Segons el diccionari rebecar-se vol dir tórcer-se, inclinar-se a un costat,  especialment les branques molt carregades de fruita. 


També pot rebecar-se la fruita molt madura.


Diu una dita:

_La figa per a ser bona ha de tindre tres senyals: clevillada, rebecada i picada de pardals_


(ací, rebecada vol dir, amb el coll girat)


Les fulles d'una planta també poden rebecar-se, per falta de reg.


A Alcoi, rebecar-se té diversos significats. Pot voler dir, per exemple, estar rotllat en un sofà o algun altre lloc:


_"Ton pare ha dit que anava a rebecar-se 10 minuts al sofà i porta una hora dormint com un tronc"_

o

_"El xiquet no està bé, va rebecant-se per tots els llocs”_


També significa recolzar el cap en el  muscle d'algú que està al teu costat.


Referit a plantes, s'entén com un sinònim de pansir-se:


_"Tan boniques com estaven estes dos plantes, i mira-les, totes rebecades"_


I en eixe sentit més general de falta de vitalitat o de decaïment, també pot aplicar-se a persones:


_"Jordi, el xiquet està molt rebecat,  crec que té unes decimetes"_


Finalment, un aclariment per a despistats: no és el mateix rebecar-se que posar-se una rebequeta. ????

Comparte este post

Comentarios (0)

Deja un comentario