Paraula alcoiana de hui enviscá

El visc o vesc ( en castellà "muérdago") és una planta de la qual s'extrau una substància apegalósa que s''usa per a caçar pardalets: n'hi ha un lligat, que atrau als altres amb els seu cants i refilets, que és l'enza ( d'on prové l'expressió "fer l'enza"). Els que van acudint van quedant apegats a les branquetes prèviament enviscades.

Paraula alcoiana de hui Pi Ver

Ver ( amb e tancada) vol dir verdader. En valencià en general s'usa la paraula "ver" per a distingir les varietats o espècies de plantes que fan fruit d'aquelles que no en fan, o que el que fan no és comestible.

Paraula alcoiana de hui Ratot

Allò que en molts altres llocs es diu "rata penada", "rat penat" o "rata pinyada", ací es diu ratot. Este simpàtic i beneficiós animal (gran consumidor d'insectes) també dona nom a un centre excursioniste de la nostra població.