Paraula alcoiana de hui MOSTóS

En valencià, en general, diem que una cosa està mostosa quan està apegalosa, viscosa. Com eixes taules de taverna antiga de les que costa alçar el got, i en les quals les mosques es troben a plaer. En sentit literal mostós vol dir untat de most ( el suc del raïm)