Paraula alcoiana de hui poctrellat

Apareix tal qual, sense guionet, al Diccionari Normatiu Valencià. A alguns llocs pot usar-se referit a persones: "Eixe home és un poctrellat", o siga, que està destrellatat, desficaciat, desbaratat, destarifat...