Paraula alcoiana de hui FUSÓ i

FUSÓ i "FUSONÀ"


Un fusó, a Alcoi, és la punxa amb que alguns insectes o aràcnids, com vespes, abelles, alacrans, etc, inoculen el seu verí:


_"Quan l'abella pica, se li trenca el fusó i es mor"_


És una paraula exclusivament alcoiana, que prové del món del tèxtil, en concret de "fus", que és una barreta cilíndrica o cònica, de fusta o metall, que s'usa per a filar.


Fus és una paraula amb història: en una reeixida frase, el nostre clàssic Jaume Roig parla de


"les que filaven,

com diu la gent

amb fus d'argent"


que és una manera elegant de referir-se a "les del puntet" d'aquella època.


A hores d'ara, es parla de "fusos horaris" com a sinònim de zones horàries, per la forma d'estes al mapamundi.


Existix també, a Alcoi, la Vall d'Albaida, i altres comarques, l'expressió "dret o recte com un fus", per indicar que un objecte o persona estan o són molt rectes, tant en sentit literal com figurat:


_"T'has fixat que Jordiet sempre va dret com un fus?"_

o

_"Mira Pep com treballa! El director el du recte com un fus"_


D'altra banda, una "fusonà" (ben dit fusonada) vol dir,  a Alcoi, picada feta amb el fusó, per un d'eixos animalets:


_"Tens amoníac? Es que una vespa acaba de pegar-me una bona fusonà"_


També pot usar-se en sentit figurat, amb el significat sexual que podeu imaginar.


Una altra paraula derivada de fus, esta usada per tot arreu, és "fusada", que és la porció de fil enrotllada en un fus.


Cal recordar que fus, fusó, fusonada i fusada (pronunciades amb essa sonora) no tenen res a vore amb la paraula fussar i derivades (fussador, fussó, etc. pronunciades amb essa sorda)


_"-Ha hagut un foc i no puc filar: el fus de fusta s'ha cremat i el fus de metall s'ha fos."_

_"Fosca!"_ ????

Comparte este post

Comentarios (0)

Deja un comentario