Paraula alcoiana de hui REMUGAR i REMUGÓ

REMUGAR i REMUGÓ


Remugar vol dir parlar entre dents, generalment per a manifestar desaprovació o disgust.


_"Prou de remugar i a fer faena! "_


És una paraula del valencià estàndard, encara que per Alcoi és molt habitual, i no ho és tant per altres comarques. Per València diuen "marmolar" o "renegar" ("marmolar" té més significats, per la Vall d'Albaida vol dir "bonegar") 


Algú que remuga molt és un "remugó" (per València, un "marmoló"):


_"No li faces cas a "l'agüelo" remugó eixe, que sempre s'ha de queixar de tot"_


En sentit literal, remugar és el que fan les vaques i altres herbívors remugadors o remugants: reglotar o regurgitar el material semidigerit per tornar-lo a mastegar i ensalivar. 


A esta accepció, però en sentit metafòric, fa referència la dita que diu: 

_"Qui a l'estiu no sua, a l'hivern no remuga"_

És a dir, qui no treballa quan toca, no pot menjar quan no pot treballar (no pot tornar a menjar del treball que havia fet anteriorment)


Els remugants tenen l'estómac dividit en compartiments. En un d'ells té lloc la fermentació de la cel·lulosa, que produïx metà, gas que contribuix a l'efecte hivernacle i al calfament global. D'ahí prové la mala fama dels pets i rots de les vaques.


Per favor, sigueu ecologistes i no remugueu massa!!!!

Comparte este post

Comentarios (0)

Deja un comentario