Paraula alcoiana de hui cossiol

COSSIOL


Un cossi és un recipient o atifell gran, de fang o altres materials, més ample per la boca que pel cul. S'ussava pricipanlment per a fer la bugada o ruscada (per a llavar la roba)


(Antigament, pels nostres pobles passava de tant en tant un menestral que anava cridant pels carrers: "s'adoben cossis i llibrells": era l'anomenat adobacossis, apanyacossis, o simplement l'adobaor de cossis i llibrells)


A Alcoi (i també a Mallorca) un cossiol és com un cossi xicotet, dins el qual es posa  terra i se sembren plantes. En altres llocs (com València o Eivissa) s'usa amb el mateix significat un altre derivat de cossi: cossiet.


"He plantat un gesminer en aquell cossiol"


Cossiol no s'usa només amb el significat explicat, sino que pot referir-se a qualsevol recipient que per la forma recorde un cossi, per exemple un got gran de boca ampla:


"Posa'm un plis play, pero en un cossiolet, que en el got de tubo no em cap el nas"


De fet, "-ol" és un sufix que vol dir "espècie de": de riu, rierol; de mareig, marejol, de cossi, cossiol... i, encara que no ho semble, de bony, bunyol.


"Redell! M'ha caigut un cossiol al cap i m'ha fet un bon 'bunyol' !" ????

Comparte este post

Comentarios (0)

Deja un comentario