Paraula alcoiana de hui poctrellat

Apareix tal qual, sense guionet, al Diccionari Normatiu Valencià. A alguns llocs pot usar-se referit a persones: "Eixe home és un poctrellat", o siga, que està destrellatat, desficaciat, desbaratat, destarifat...

  • <<
  • <
  • 1 } else { $ultimo = true; ?>
  • 1
  • ...
  • >
  • >>